Data wydarzenia: -

Wystawa „Trwanie w klauzurze. Henryk Bereska 1926-2005" w Collegium Polonicum w Słubicach

29 listopada 2018 roku o godz. 18:15 w ramach sympozjum poświęconego Henrykowi Beresce, w czytelni Biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach otwarta zostanie wystawa pt. „Trwanie w klauzurze. Henryk Bereska 1926-2005", prezentująca spuściznę po tłumaczu.

Mieszkańców Słubic i Frankfurtu zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie połączone z prezentacją twórczości Henryka Bereski 10 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00 (prezentacja w języku polskim) i 11 grudnia 2018 roku o godznie 16:00 (prezentacja w języku niemieckim).

Wstęp na wystawę jest wolny. Miejsce spotkania: foyer przed wejściem do czytelni w budynku Biblioteki Collegium Polonicum. Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować do dr Agnieszki Brockmann na adres: brockmann@europa-uni.de lub telefonicznie pod numer: 61 829 6752.

Henryk Bereska był jednym z najwyżej cenionych i najbardziej wszechstronnych tłumaczy literatury polskiej na język niemiecki w XX wieku. Lista przełożonych przez niego utworów obejmuje wszystkie gatunki literackie i wszystkie epoki: do Kochanowskiego i Mickiewicza, poprzez Witkacego i Różewicza do Tokarczuk i Goerke. Jego szczególną zasługą jest popularyzacja polskiego dramatu współczesnego na scenach niemieckich. Bereska był także cenionym poetą i uhonorowanym wieloma nagrodami znawcą kultury polskiej.

W 2004 roku Henryk Bereska przekazał swoje archiwum literackie Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stało się ono jednym z głównych zespołów akt wchodzących w skład Archiwum Tłumaczy Literatury znanym jako Archiwum Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum w Słubicach. Spuścizna po Henryku Beresce obejmuje, obok biblioteki tłumacza, ok. 40 metrów bieżących akt. Zawiera bogaty materiał dokumentujący nie tylko jego biografię, ale przede wszystkim kontakty z autorami i pracę nad tekstem.