Data publikacji w serwisie:

Z dniem dzisiejszym, Intranet UAM jest dostępny dla każdego pracownika naszej uczelni!

Intranet, zastąpi obecny „Portal Pracownika”.

W menu obszarowym, na stronie głównej Intranetu, dostępne są tematy podzielone ze względu problematykę, która Państwa interesuje, np. zagadnienia związane z projektami czy ze współpracą. Na stronie głównej Intranetu, znajdują się natomiast: aktualności, komunikaty i wydarzenia, które skierowane są do Pracowników UAM. Ponadto, w Intranecie dostępne są: książka adresowa, struktura pracownicza oraz witryny Centrów (np. Spraw Finansowo-Księgowych), Biur, Sekcji – które służą jak cyfrowe wizytówki – do prezentacji podstawowych informacji o danej jednostce.

Obsługa Intranetu, dzięki estetycznej grafice i wyszukiwarce na stronie głównej jest bardzo intuicyjna. Dla osób, które szukają instrukcji obsługi systemu, stworzona jest natomiast cała baza poradników w zakładce „WIKI”.

Dzięki temu, że Intranet jest rozwiązaniem chmurowym, zbudowanym na platformie Microsoft Office 365 każdy pracownik ma dostęp do webowych wersji wszystkich aplikacji, które oferuje pakiet Microsoft Office. W szczególności, możliwe jest prowadzenie telekonferencji (spotkań online) zarówno z pracownikami, doktorantami i studentami [Microsoft Teams].

Z systemu mogą korzystać wyłącznie osoby związane z naszą uczelnią (pracownicy, pracownicy emerytowani, doktoranci i studenci). Konieczne jest zalogowanie się do systemu.  Wszelkie wskazówki dotyczące logowania do Intranetu, dostępne są tutaj.