Data wydarzenia:

Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika - ławeczki prof. Michała Sobeskiego

JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, w imieniu Międzyuczelnianego Komitetu Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, zaprasza na uroczystość odsłonięcia pomnika - ławeczki prof. Michała Sobeskiego (1877-1939) - współzałożyciela Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej w roku 1920 na Uniwersytet Poznański, który od końca 1955 r. nosi nazwę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbędzie się ona 22 maja 2019 r. na Kampusie UAM „Ogrody” przy ul. Szamarzewskiego 89. Fundatorem ławeczki jest Fundacja UAM.

Program uroczystości

Godz. 14:00 (przed budynkiem A) - odsłonięcie pomnika – ławeczki prof. Michała Sobeskiego

Godz. 14:30, sala 508 w budynku D (sala Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych)

Seminarium naukowe nt.

„Michał Sobeski – filozof, krytyk teatralny, współzałożyciel Wszechnicy Piastowskiej”

Moderacja: dr Marcin Poprawski, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Anna Jamroziakowa, Ławeczka filozofa

Prof. UAM dr hab. Piotr Orlik, Filozofia sztuki Michała Sobeskiego

Prof. UAM dr hab. Edyta Głogowska-Sobiech, dr Iwona Chmura-Rutkowska, dr Konrad Nowak-Kluczyński, Początki uniwersytetu a emancypacja naukowa kobiet w okresie międzywojennym.