Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Andrzej Brencz

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 17 marca 2020 roku zmarł

prof. dr hab. Andrzej Brencz

emerytowany Profesor

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Etnolog, profesor senior Instytutu Antropologii i Etnologii,

prodziekan Wydziału Historycznego w latach 2002-2008,

badacz terenowy, znawca problematyki Słowiańszczyzny Południowej,
a także Wielkopolski oraz Polski Zachodniej i Północnej.

Odszedł Człowiek o ogromnej wiedzy i autorytecie naukowym,

szanowany i ceniony nauczyciel akademicki, wspaniały kolega i przyjaciel.

Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora

wyrazy współczucia składają

Rektor i Senat,

Władze Dziekańskie i społeczność

Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa,

oraz pracownicy dawnego Wydziału Historycznego

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się 25 marca 2020 roku o godz. 13:50

na cmentarzu Junikowo w Poznaniu