Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Andrzej Kwilecki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 października 2019 roku
zmarł w wieku 91 lat

Prof. dr hab. Andrzej Kwilecki

wybitny uczony, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń socjologów,

Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu w latach 1982-1984,

wieloletni Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1972-1981,

przewodniczący Komitetu Nauk Socjologicznych Polskiej Akademii Nauk,

wykładowca w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu,

w 2010 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie i najbliższym

składamy wyrazy serdecznego współczucia

Rektor, Senat

oraz

Władze Dziekańskie i pracownicy Wydziału Socjologii

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 października 2019 roku,

Msza św. odbędzie się o godz. 13:30 w Kościele pod wezwaniem

św. Michała Archanioła w Kwilczu,

Pogrzeb o godz. 14:00 na cmentarzu parafialnym w Kwilczu

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 42.