Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. dr hab. Zdzisław Pająk

W dniu 30 sierpnia 2019 r. zmarł w 96 roku życia

Prof. dr hab. Zdzisław Pająk

profesor zwyczajny Wydziału Fizyki

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybitny uczony, fizyk o światowej sławie,

jeden z pionierów spektroskopii rezonansów jądrowych.

Osiągnął znakomite wyniki naukowe w dziedzinie badań materii skondensowanej.

Jego osiągnięcia zdobyły uznanie fizyków w Polsce i na świecie.

Kierował Zakładem Radiospektroskopii,

był dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii,

długoletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych,

członkiem wielu Rad i Komitetów Naukowych.

Wykształcił kilka pokoleń fizyków poznańskich, w tym kilkudziesięciu doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.

Był skromnym, prawym, dobrym i szlachetnym człowiekiem oraz wspaniałym przyjacielem. Z chwilą śmierci Pana Profesora

polska nauka poniosła wielką stratę.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor i Senat

oraz

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 6 września br. o godzinie 10:00
w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na Winiarach.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 11:50

na cmentarzu Junikowskim.