Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. zw. dr hab. Jacek Fisiak

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. zw. dr. hab. Jacka Fisiaka

twórcy i założyciela nowoczesnej anglistyki w Polsce, międzynarodowego autorytetu naukowego w dziedzinie językoznawstwa historycznego i kontrastywnego  oraz leksykografii polsko-angielskiej,

autora 40 książek i 8 słowników, promotora 61 prac doktorskich,

Mistrza i Mentora pokoleń polskich anglistów.

Wieloletniego dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej UAM
w latach 1965-2005,

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w latach 1985-1988,

Ministra Edukacji Narodowej w latach 1988-1989,

współprzewodniczącego podzespołu do spraw nauki, oświaty i postępu technicznego Okrągłego Stołu,

doktora hono­ris cau­sa uniwersytetów w Jyväskylä i Opolu,

członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,

członka Academia Europaea,

Prezydenta Societas Linguistica Europaea.

Odznaczonego:

Wielkim Krzyżem Orderu Polonia Restituta,

Orderem Imperium Brytyjskiego OBE,

Krzyżem Komandorskim Orderu Lwa Finlandii,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Królestwa Norwegii,

Krzyżem Oficerskim Palmes Académiques,

Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

składają

Rektor, Senat,

Dziekana oraz Społeczność Wydziału Anglistyki

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Junikowo

13 czerwca 2019 r. o godz. 13:50.

Uroczystości pogrzebowe poprzedzi otwarte żałobne posiedzenie

Senatu i Rady Wydziału Anglistyki

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

w Sali Lustrzanej,

Coll. Minus, ul. Wieniawskiego 1,
o godz. 10:00.