Data publikacji w serwisie:

Zmarła profesor Zdzisława Krążyńska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 kwietnia 2020 roku zmarła

Profesor Zdzisława Krążyńska,

były prodziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,

były zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej

i wieloletni kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego.

Pozostanie w naszej pamięci, jako osoba całym sercem oddana nauce,

autorka wnikliwych prac o języku staropolskim,

wychowawca wielu pokoleń polonistów,

opiekun licznych prac magisterskich i doktorskich,

człowiek wielkiego serca, uczciwy, cierpliwy i niezwykle skromny.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Rektor i Senat,

Władze Dziekańskie oraz społeczność Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM