Data publikacji w serwisie:

Projekt statutu

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że powołany przeze mnie zespół zakończył prace nad projektem statutu naszego Uniwersytetu.
Projekt dostępny jest pod adresem:

Wszystkich studentów, doktorantów i pracowników UAM zachęcam do przekazywania swoich opinii oraz uwag do projektu za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres statut@amu.edu.pl w terminie do 1 lutego br.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor