Data publikacji w serwisie:

Nowe, specjalne kursy Uniwersytetu Otwartego

W ramach Uniwersytetu Otwartego UAM uruchomiona została specjalna, wyjątkowa edycja. Związane jest to z trwającą w Ukrainie wojną oraz sporą liczbą uchodźców z tego państwa.

Naród ukraiński dotknęła wielka tragedia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspierał i wciąż wspiera obywateli tego państwa na miejscu oraz uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Poznaniu. Chociaż Ukraina to państwo znajdujące się geograficznie niedaleko, a Ukraińcy to naród bliski Polakom, kultura i tradycje tego regionu dla wielu osób są względnie słabo znane. Dzięki Uniwersytetowi Otwartemu UAM istnieje szansa, by to nadrobić – w gamie kursów znalazły się specjalne wykłady poświęcone historii tego kraju i stosunkom polsko-ukraińskim.

Oferowane są też zajęcia dedykowane nauczycielom. Większość przybyłych do Polski uchodźców to dzieci, które uczestniczą w edukacji szkolnej. Aby polepszyć umiejętności uczenia języka polskiego jako obcego, w ramach UO możliwe jest wzięcie udziału w specjalnym, dedykowanym do tego celu kursie.

Ukraińcy przybywający do Polski również borykają się z licznymi problemami i potrzebami. Wielu z nich nie zna dobrze języka polskiego, ale i w tym przypadku możliwe jest skorzystanie z propozycji UO. Uchodźcy przybyli do Polski po 24 lutego będą mogli wziąć udział w całkowicie darmowym kursie podstawowym języka polskiego.

Z pełną ofertą zapoznać się można na stronie internetowej uo.amu.edu.pl – została ona zaprezentowana o północy z 12 na 13 kwietnia 2022 r. Zapisy odbywają się elektronicznie, poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Co to jest Uniwersytet Otwarty UAM?

Uniwersytet Otwarty to inicjatywa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonująca od 2016 roku. W ramach działalności oferuje kursy i szkolenia dla wszystkich chętnych, niezależnie od posiadanego wykształcenia. Jedynym ograniczeniem jest osiągnięcie 16. roku życia. Oferowane zajęcia projektowane są na wzór akademicki i trwają od 15 do 30 godzin.

Spotkania odbywają się w różnych terminach, najczęściej raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy. Na zakończenie zajęć słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wykładach, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo z osiągniętymi efektami kształcenia. Od początku działalności dokonano 27 tys. zapisów na zajęcia. Ostatecznie w tym czasie uruchomionych zostało 466 kursów dla 9 380 słuchaczy.