Data publikacji w serwisie:

Stanowiska KRASP w sprawie zapewnienia wolności badań naukowych

W dniu 12 maja 2023 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i inne podmioty zrzeszające rektorów oraz przedstawicieli nauki podjęły szereg ważnych stanowisk.