Data publikacji w serwisie:

Stanowisko Kolegium Rektorów Miasta Poznania

z dnia 17 lipca 2019 roku

Z głębokim niepokojem przyjęliśmy informację o wyniku pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich Poznania. Fakt, iż ponad  3400 uczniów z tzw. podwójnego rocznika nie dostało się do żadnej szkoły, będzie miał katastrofalne skutki dla wielkopolskiej edukacji.

Źle przygotowana reforma szkolnictwa powoduje, że młodzi ludzie tracą możliwość kształcenia się w wybranych szkołach, przede wszystkim liceach, co w niedalekiej przyszłości zamknie im drogę na studia w kierowanych przez nas uczelniach. A przecież – jak powiadał przed wiekami Jan Zamoyski –  „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Zatroskani stanem polskiej edukacji gorąco apelujemy do władz samorządowych o podjęcie natychmiastowych działań zapewniających dodatkowe miejsca w szkołach średnich w trakcie drugiego naboru. Zdając sobie równocześnie sprawę z kosztów takich działań, do władz Państwa kierujemy żądanie przyznania dodatkowych środków finansowych na wsparcie starań władz samorządowych.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania