Data publikacji w serwisie:

1 maja mija 15 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza dobrze wykorzystał ten czas i fundusze unijne, które dzięki temu się pojawiły - komentuje Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. - UAM nie tylko z tych środków korzystał, ale od początku bardzo wysoko cenił fakt naszego członkostwa w Unii Europejskiej, jako wartości samej w sobie, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju dla nauki i szkolnictwa wyższego, pracowników i studentów.

Środki unijne pomogły nam w budowie supernowoczesnych centrów naukowych, tj. Centrum NanoBioMedycznego i Centrum Zaawansowanych Technologii. Projekty unijne  stanowią źródła finansowania nowych kierunków kształcenia i podnoszenie jakości kształcenia.

To dzięki przynależności do Unii Europejskiej zostaliśmy zaproszeni do konsorcjum, które przygotowało projekt EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) zgłoszony do konkursu European Universities, zakładającego utworzenie sieci uniwersytetów o wspólnych programach studiów, prowadzących wspólnie zaawansowane badania naukowe. Nasze konsorcjum tworzy osiem uniwersytetów – dwa francuskie, dwa niemieckie, holenderski, austriacki, grecki i UAM.

Uniwersytety Europejskie mają zacząć działać już od najbliższego roku akademickiego. Każda sieć, która wygra w unijnym konkursie, może liczyć na maksymalnie 5 mln euro. Kwota ta wystarczy, aby zainicjować konkretną współpracę. Docelowo planuje się powołanie około 20 Europejskich Uniwersytetów do 2024 roku. W tym pilotażowym rozdaniu, szanse na pozytywne rozpatrzenie ma 12 wniosków. Nadrzędnym celem koncepcji uniwersytetu europejskiego jest skok jakościowy w prowadzonych na uczelniach badaniach i wdrożeniach otrzymanych przez nie wyników dzięki ściślejszej współpracy z otoczeniem gospodarczym. Rywalizacja w konkursie jest olbrzymia, ale ewentualny sukces nada naszej działalności zupełnie nową jakość - dodaje Rektor UAM.

Fot. Przemysław Stanula