Data publikacji w serwisie:

11 edycja badania jakości kształcenia

Zapraszamy całą społeczność akademicką do udziału w 11 edycji badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni. Tegoroczna edycja właśnie się rozpoczęła i trwać będzie do 15 września 2020 r.

Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.

Zachęcamy każdego nauczyciela akademickiego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do wzięcia udziału w badaniu.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.

Wszystkie raporty z dotychczasowych edycji badania znajdują się na stronie Badanie jakości kształcenia na UAM .