Data publikacji w serwisie:

14 studentów UAM otrzymało Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymali stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium przyznał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Zgłoszenia studentów zasługujących na Stypendium Ministra Edukacji i Nauki kierowali do resortu rektorzy. Wpłynęło aż 890 wniosków, które rozpatrywał specjalny Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Jego członkowie zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Studenci nominowani do tego wyróżnienia zostali ocenieni metodą punktową w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Zespół wybrał w ten sposób 362 osoby, które otrzymały stypendium. Wśród laureatów znalazło się 14 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 tys. zł. Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia minister przeznaczy ponad 6 mln zł.

Laureaci z UAM:

Radosław Banasz, Wydział Chemii UAM
Klaudia Chuchracka, Wydział Chemii UAM
Paulina Ratajczyk, Wydział Chemii UAM
Sergiusz Napierała, Wydział Chemii UAM
Jakub Robaszkiewicz, Wydział Chemii UAM
Michał Sulik, Wydział Chemii UAM
Jakub Choryński, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne UAM Poznań
Natalia Rosicka, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne UAM Poznań
Gracjan Kasprzak, Wydział Biologii UAM
Anna Radwańska, Wydział Biologii UAM
Karolina Król, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Iga Skrzypczak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Jan Mizerka, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
Dawid Rożnowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
Serdecznie gratulujemy!