Data publikacji w serwisie:

16 młodych laureatów konkursu BESTStudentGrant

Rozstrzygnięta została czwarta edycja konkursu BESTStudentGRANT. Konkurs skierowany był do studentów pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – najlepszych maturzystów oraz laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy planują realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

W konkursie wzięło udział w sumie dwudziestu czterech uczestników ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM, reprezentujących nauki biologiczne i chemiczne, historię, filozofię, literaturoznawstwo, sztuki muzyczne, psychologię, nauki prawne, geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, a także nauki o komunikacji społecznej i mediach. Komisja konkursowa wyłoniła szesnaście osób, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania. To największa liczba zwycięzców od początku konkursu. Laureaci otrzymają grant w wysokości do 5 tysięcy złotych na realizację autorskiego projektu badawczego. W jego ramach będą mieć możliwość zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Spotkanie z Laureatami IV edycji konkursu BESTStudentGRANT odbyło się na platformie MS Teams. - Kapituła brała pod uwagę pomysł, jego oryginalność, umiejętność formułowania celu badań, oczekiwanych rezultatów, zaangażowanie i pasję badawczą - mówiła prorektor UAM prof. Joanna Wójcik.

8 stycznia 2021 roku. Lista laureatów znajduje się poniżej:

 1. Anna Artwich - "Kamp i dramat współczesny w Polsce i Norwegii – ujęcie komparatystyczne" – WFPiK
 1. Roko Čemeljić - "Analiza zachowawczości ewolucyjnej cząsteczek krótkich regulatorowych RNA zasocjowanych z rybosomami (rancRNA)" – Wydział Biologii
 1. Cherep Zoia - "Regulacja ekspresji genu i aktywności wakuolarnego enzymu procesującego (VPE) w kultywowanych in vitro izolowanych osiach zarodkowych łubinu białego (Lupinus albus L.) i andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet)" – Wydział Biologii
 1. Filip Chojan - "Nowy argument przeciwko realizmowi moralnemu" – Wydział Filozoficzny
 1. Mateusz Drewniak - „Programy publicystyczno-kulturalne o tematyce filmowej w zasobach archiwum TVP. Lata 1989-2020” – WFPiK
 2. Adrian Drozdowski - "Synteza nanocząstek typu LiYbF4@LiYF4 domieszkowanych jonami Tm3+ wykazujących zjawisko up-konwersji z zakresu podczerwieni do ultrafioletu" – Wydział Chemii
 1. Hanna Komorowska - "Kompleksowa analiza i interpretacja utworu Le soleil w kontekście powiązania dzieła muzycznego z malarstwem oraz sposobem przedstawiania zjawisk natury (w szczególności światła), a także w kontekście współczesnej muzyki europejskiej, w szczególności francuskie" – Wydział Nauk o Sztuce
 1. Piotr Konopka - "Wpływ położenia i rodzaju podstawnika na barwę pigmentu – synteza i badanie właściwości fizykochemicznych pochodnych kwasu 5-(fenylazo)salicylowego" – Wydział Chemii
 1. Jakub Łojko – "Emigracja europejska w miastach wielkopolskich od drugiej połowy XVI do schyłku XVIII wieku" – Wydział Historii
 1. Michał Reszel – „Analiza porównawcza budżetów partycypacyjnych według zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w miastach małych i średnich oraz dużych” – WMGiG
 2. Liliana Saadi - „Opakowanie czy zawartość? Studium porównawcze strategii marketingowych w koreańskim i amerykańskim przemyśle muzycznym” – Wydział Anglistyki
 1. Marta Shved - „Rola białek MSH3, MSH6 i MSH7 w zachodzeniu zjawiska crossing-over w polimorficznych regionach chromosomów" – Wydział Biologii
 1. Weronika Skowrońska - "Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do opracowania sposobu analizowania obrazów fMRI bez ich uprzedniej normalizacji" – WPiK
 1. Marek Szczygielski - "Franciszek Efraim Kupfer i dwa niedokończone projekty judaistyczne z lat 50" – Wydział Historii
 1. Varvara Vonsovych - "Wpływ hydrokondycjonowania nasion rzepaku (Brassica napus L.) na aktywację mechanizmów naprawczych DNA" – Wydział Biologii
 2. Jan Wójcik - "Kwantowe spacery na grafach. Poszukiwanie nowych efektów topologicznych za pomocą symulacji komputerowych" – Wydział Fizyki.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497