Data publikacji w serwisie:

65. Olimpiada CHemiczna na UAM

W bieżącym roku szkolnym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizuje 65. Olimpiadę Chemiczną. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, w tym techników chemicznych, a także uczniowie klas gimnazjalnych. W zeszłym roku udział w olimpiadzie wzięło prawie 1000 uczniów z całej Polski.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się za pomocą formularza do dnia 21.10.2018 r.

Etap wstępny polega na rozwiązaniu zadań z części A informatora i przekazaniu pisemnych rozwiązań nauczycielowi do zatwierdzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać z informatora oraz kontaktując się z sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej:

Beata Hildebrandt,  tel. 61 829 15 53, e-mail: beata.hildebrandt@amu.edu.pl

Strona konkursu: http://www.olchem.edu.pl/

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!