Data publikacji w serwisie:

7 maja - święto Uniwersytetu

Jutro, 7 maja, wielkie święto naszego Uniwersytetu - będziemy celebrować setną rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Uprzejmie i serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tym święcie - poprzez udział w przedpołudniowych obchodach, które mają także charakter rekonstrukcji historycznej.

Informuję przy tym, że osoby (dotyczy to zarówno Państwa Prowadzących zajęcia, jak i Studentów), które mają zaplanowane zajęcia, a chciałby powitać uroczysty pochód na ulicach Poznania lub dołączyć do trasy przemarszu, są zwolnione z zajęć dydaktycznych mocą decyzji JM Rektora.
Uprzejmie proszę jednak o zadbanie o wcześniejsze poinformowanie PT. Prowadzących lub Studentów.

Wszelkie informacje nt. przebiegu uroczystości znajdują się na stronach UAM.
http://100lat.amu.edu.pl/wydarzenia/

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Prorektor ds. studenckich

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu