Data publikacji w serwisie:

Ankieta dotycząca dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Drodzy Studenci,

w imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy Państwa do wypełnienia tej anonimowej ankiety. Wyniki badania pozwolą na zdiagnozowanie wdrożonych w budynkach UAM rozwiązań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej uczelni. W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji.

Wszystkie odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantujemy ochronę danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO. 

Przejdź do ankiety

Liczymy na pozytywne przychylenie się do naszej prośby i udział w badaniu.

Zespół Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami