Data publikacji w serwisie:

Apel KRASP-PSRP w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zachęcamy do zapoznania się z apelem Konfederacji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Obecność Polski w strukturach europejskich i związana z tym możliwość korzystania z programów Unii Europejskich przyczynia się znacząco do modernizacji polskich uczelni, a studentom i pracownikom daje nowe możliwości rozwoju. To własnie dzięki Unii Europejskiej w każdym jej kraju członkowskim polscy studenci mogą kształcić się na takich samych zasadach i mają takie same prawa jak obywatele tego kraju.

Jest niezwykle istotne, aby Polska, świadoma swojej roli w Unii Europejskiej, korzystała z przysługujących jej praw, a obywatele czynnie brali udział w kreowaniu kierunków rozwoju Europy. Jako członkowie polskiego społeczeństwa mamy możliwość udziału w wyborach bezpośrednich do jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jaką jest Parlament Europejski. Zadaniem Parlamentu jest współdecydowanie o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii i dotyczących jej państw członkowskich, odnoszących się m.in. do szkolnictwa wyższego.

Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zwracają się zatem do wszystkich obywateli naszego kraju, a zwłaszcza do członków wspólnoty akademickiej - studentów i pracowników uczelni, z apelem o powszechny udział w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niech nie pozostanie nam - Polakom - obojętny rozwój i nasza przyszłość. Oddajmy swój głos.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Apel_KRASP-PSRP_wybory_PE.PDF 20.05.2019 Unknown
PDF
Pobierz PDF Apel_KRASP-PSRP_wybory_PE.PDF(411.2 KB)