Data publikacji w serwisie:

„Babskie granie” - Turniej Futsalu Kobiet

„Babskie granie” to sportowe wydarzenie organizowane w ramach rywalizacji Międzywydziałowych Rozgrywek Sportowych UAM. Turniej Futsalu Kobiet poprzedzi interdyscyplinarne seminarium naukowe zatytułowane „Kobiety w sporcie”.

Zapraszamy do udziału w Turnieju Futsalu Kobiet, który poprzedzi interdyscyplinarne seminarium naukowe. Zostanie rozegrany w ramach rywalizacji Międzywydziałowych Rozgrywek Sportowych UAM, o których można przeczytać na stronie rozgrywek.

Deklarację uczestnictwa prosimy przesłać na adres m.kruk@amu.edu.pl do końca stycznia 2022 roku, podając imienny skład całego zespołu oraz nazwę wydziału, który drużyna reprezentuje.

Wydarzenie zaplanowane zostało na marzec 2022 roku. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione po rejestracji zespołów.

W przypadku zgłoszenia 3, 4 zespołów lub więcej - przed turniejem odbędzie się interdyscyplinarne seminarium Kobiety w sporcie - organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego przy współpracy z WNPiD UAM oraz Centrum Badań ds. Partycypacji Kobiet w Przestrzeni publicznej, którą kieruje prof. Iwetta Andruszkiewicz.