Data publikacji w serwisie:

Co zmieni się w prawie pracy? Jakie są szanse i zagrożenia dla pracowników? Przyjdź na debatę.

Debata „Prawa człowieka pracy w Polsce: szanse, konieczności, zagrożenia” organizowana przez Centrum Humanistyki Otwartej UAM to okazja, aby dowiedzieć się jakie zmiany szykują się w prawie pracy. Omówione zostaną te zmiany, które są szczególnie ważne dla pracowników.

Debata odbędzie się 13 listopada 2019 roku w Auli Lubrańskiego, Collegium Minus UAM ul. Wieniawskiego 1, o godzinie 18:00. W spotkaniu będą uczestniczyć goście: prof. Ryszard Bugaj oraz prof. Arkadiusz Sobczyk, którzy opowiedzą o aktualnym prawie pracy, ale wskażą też co jeszcze należy zmienić. Omówią propozycje zmian przepisów korzystnych dla człowieka pracy. Przedstawią również zagrożenia i kierunki, które nie są przyjazne pracownikom.

Listopadowe spotkanie poprowadzą: prof. Anna Musiała i prof. Przemysław Czapliński z UAM. To duet znany z cyklu debat, które odbywały się w 2019 roku w CK Zamek - wszystkie poświęcone pracy i jej roli w życiu społecznym. Do udziału w nich zaproszono przedstawicieli różnych dziedzin: socjologii, ekonomii, prawa, kulturoznawstwa, filozofii, aby dyskusje o prawie pracy wyczerpywały zagadnienia najistotniejsze dla pracownika.

Cykl debat o pracy pozwolił zebrać wiedzę, ale też dyskutować o konkretnym problemie, np. jak wyglądają szanse zjednoczenia się ludzi pracy i wywierania przez nich wpływu na rząd.

Listopadowe wydarzenie to kolejny wspólny projekt prawnika prof. Przemysława Czaplińskiego i humanistki prof. Anny Musiała.

Goście:

  • prof. Ryszard Bugaj, autor książki „Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności”
  • prof. Arkadiusz Sobczyk, autor książki „Podmiotowość pracy i towarowość usług”
Chętnych do uczestnictwa prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 11 listopada 2019 r. na adres: ach@amu.edu.pl

Wstęp na wydarzenie jest wolny!

Serdecznie zapraszamy