Data publikacji w serwisie:

Diamentowe Granty dla studentów UAM

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął ósmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Wśród laureatów znalazło się sześcioro studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laureaci tegorocznej edycji Diamentowego Grantu, którzy studiują na UAM oraz tytuły ich badań to:

  • Jakub Andrzej Buda - Bioakumulacja izotopów promieniotwórczych oraz  ich wpływ na populacje organizmów w strefie supraglacjalnej lodowców;
  • Kinga Jolanta Kułaga - Nocny śpiew dziennych ptaków – efekt uboczny światła czy funkcjonalne zachowanie?;
  • Rafał  Świergiel - Rola procesów polityczno-społecznych w kształtowaniu  ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Michał Marcin Wieczorkowski - Kierowanie się regułą. Status reguł interpretacyjnych w praktyce stosowania prawa w świetle paradoksu sceptycznego Wittgensteina;
  • Adrian  Walkowiak - Wybrane metale przejściowe (Fe, Ti, V, Nb, Ta) w różnych matrycach jako katalizatory procesów utleniania z użyciem światła i/lub nadtlenku wodoru;
  • Paulina Patrycja Książek -  Między szaleństwem a nienormatywnością: bohaterki oper Krzysztofa Pendereckiego.

W tym roku przyznano ponad 17 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W VIII edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.