Data publikacji w serwisie:

Diamentowy Grant – ruszył nabór do kolejnej edycji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VIII edycji programu „Diamentowy Grant”.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Wszystkie niezbędne informacje, o tym jak starać się o dofinansowanie badań znajdują się na stronie ministerstwa. Czas na złożenie wniosków to dwa miesiące od ogłoszenia konkursu, czyli 30 stycznia 2019 roku.

W poprzedniej edycji Diamentowego Grantu, aż siedmioro młodych naukowców z UAM otrzymało wsparcie na swoje badania:

  • Mateusz Zmudziński, Wydział Biologii - Różnorodność eoceńskich roztoczy z rzędu Trombidiformes (Arachnida: Acariformes) w bursztynie bałtyckim i ich związki biogeograficzne ze współczesną akarofauną w kontekście dynamicznych zmian środowiska naturalnego kenozoiku;
  • Dawid Marcinkowski, Wydział Chemii  - Poszukiwanie korelacji magneto-strukturalnych w kompleksach z jonami metali d- i f-elektronowych o niskich i wysokich liczbach koordynacyjnych;
  • Małgorzata Elżbieta Bołt, Wydział Chemii - Nowe prekursory NHC ligandów karbenowych o właściwościach supersterycznych - synteza i zastosowanie w katalizie homogenicznej;
  • Agnieszka Aneta Waligóra, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - Nowy autotematyzm? Metarefleksja w poezji polskiej po roku 1989;
  • Joanna Sokołowska, Wydział Biologii - Rekonstrukcja relacji filogenetycznych w kompleksie Pinus mugo z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji (ang. next generation sequencing) i metody przeczesywania genomu (ang. genome skimming);
  • Marcin Paweł Mielewczyk, Wydział Historyczny - (Nie)bezpieczeństwo energetyczne. Studium wpływu energetyki jądrowej na środowisko społeczno-przyrodnicze z perspektywy etnografii wielogatunkowej na przykładzie polskiej Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec";
  • Karolina Jadwiga Dziadura, Wydział Fizyki - Detekcja efektu Jarkowskiego na podstawie udokładnionych pomiarów astrometrycznych.

Zachęcamy do składania wniosków.