Data publikacji w serwisie:

Dni rektorskie w związku z XXII Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki

W związku z XXII Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki JM Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki ustanowił dni rektorskie.

Na podstawie § 6 Regulaminu studiów UAM w związku z § 2 ust. 3 Zarządzenia Nr 240/2017/2018 Rektora UAM z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

ustanawiam

  • 10 kwietnia 2019 roku dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Anglistyki, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Neofilologii, WydziałuPedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Teologicznego, Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, Collegium Polonicum w Słubicach,
  • 11 kwietnia 2019 roku dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Wydziału Historycznego, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki