Data publikacji w serwisie:

Dwie studentki UAM otrzymały Studenckiego Nobla

Dwie studentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymały w tym roku ważne wyróżnienie - Studenckiego Nobla. Są to: Julia Orłowska oraz  Antonina Tosiek.

Jest to jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny w pełni tworzony przez organizację studencką. Ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich.

Nagroda jest przyznawana w 9 kategoriach. Studentki UAM zwyciężyły w dwóch kategoriach.

Julia Orłowska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa otrzymała Studenckiego Nobla w kategorii "Działalność społeczna".

Antonina Tosiek z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej otrzymała Studenckiego Nobla w kategorii "Dziennikarstwo i Literatura".

Nagranie z komentarzami noblistek z UAM - realizacja: Jagoda Haloszka, Zuzanna Kaczmarek.


Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych.

  • Nauki techniczne dla budujących roboty, projektujących modernistyczne budynki, zdobywców nagród w prestiżowych konkursach z zakresu elektrotechniki czy mechaniki i nie tylko. Obejmuje w szczególności następujące dyscypliny: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, informatyka, mechanika, mechatronika, budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria materiałowa.
  • Sztuka jest idealna dla pasjonatów sztuk plastycznych muzycznych czy tanecznych, którzy pozwalają emocjom układać się w słowa, melodie lub obrazy. Obejmuje sztukę filmową, sztukę muzyczną, taniec, teatr oraz następujące dziedziny sztuk plastycznych: malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię artystyczną, rzeźbę, instalacje artystyczne.
  • Dziennikarstwo i literatura stworzona jest dla osób, które mają łatwość w znajdowaniu odpowiednich słów, a wyobraźnia to istna skarbnica pomysłów na kolejne opowiadania, felietony, reportaże, a może nawet wielotomowe powieści. Obejmuje osiągnięcia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz literatury.
  • Nauki przyrodnicze i energetyka dla pasjonatów organizmów żywych, wszelakich mikro i makro przemian zachodzących w nich i między nimi  a środowiskiem. Kategoria ta obejmuje nauki biologiczne, chemiczne i nauki o Ziemi, takie jak: biochemia, biologia, biotechnologia, chemia, geografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, czy mikrobiologia oraz energetykę (przemysłową, odnawialną, jądrową, elektroenergetykę.
  • Fizyka i astronomia jest idealna dla badaczy wszystkiego co fundamentalne, pasjonatów ciał niebieskich i obliczeń przemian materii. Obejmuje dyscypliny związane z fizyką, takie jak: geofizyka, biofizyka czy optometria oraz astronomia.
  • Medycyna i farmacja obejmuje nauki medyczne, w szczególności następujące dyscypliny: medycynę, stomatologię, farmację, zdrowie publiczne, diagnostykę laboratoryjną, technologię medyczną oraz biologię medyczną.
  • Nauki społeczne skupia wokół siebie ludzi, których interesuje natura człowieka i relacje międzyludzkie, a ich działanie przyświeca dążenie do społecznego ładu i sprawiedliwości.  Obejmuje w szczególności następujące dyscypliny: nauki prawne, nauki polityczne, psychologia, praca socjalna, socjologia, pedagogika oraz antropologia.
  • Nauki ekonomiczne stawia przede wszystkim osoby, które interesują się ogólnopojętym zarządzaniem, finansami i rachunkowością, administracją, gospodarką i zasadami jakimi rządzi się świat marketingu.
  • Działalność społeczna obejmuje aktywność w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządach terytorialnych, a także organizację wydarzeń kulturalnych oraz wdrażanie projektów społecznych.