Data wydarzenia:

Dzień Dialektologa 2019

Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe UAM oraz Pracownia Dialektologiczna UAM mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na czwartą odsłonę Dnia Dialektologa, która odbędzie się 6 marca 2019 roku w Collegium Maius przy ul. Fredry 10 w Poznaniu.

W ramach tego wydarzenia zapraszamy na:

  • zwiedzanie Pracowni Dialektologicznej UAM (zwiedzanie możliwe jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu na mail: gwarydzis@amu.edu.pl; ze względu na niewielkie pomieszczenia nie możemy przyjmować zbyt dużych grup),
  • prezentację fakultetu Językowo-kulturowe aspekty pogranicza,
  • wykład dr. Błażeja Osowskiego „Podróż w czasie i przestrzeni. Opowieść o gwarach i języku literackim”,
  • konkurs z nagrodami „Koło Fortuny, czyli fortuna toczy się Kołem… Dialektologów”,
  • „Szaranek na weselu”, czyli czytanie „Małego Księcia” w wersjach: śląskiej, wielkopolskiej i mazurskiej oraz innych tekstów gwarowych. Pomysłodawcami i współorganizatorami wydarzenia są Członkowie Samorządu Studenckiego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
  • rozmowa dr Pauliny Michalskiej-Góreckiej z mgr. Dominikiem Kaszowskim – stażystą Erasmus+ w rumuńskiej Suczawie.

Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń znajdują się na plakacie.

Dzień Dialektologa plakat

Sale, w których odbędą się czytania oraz spotkanie z mgr. Dominikiem Kaszowskim, zostaną podane w późniejszym terminie.