Data publikacji w serwisie:

Dzień Studenta I roku na UAM – online

W środę, 14 października, na UAM odbył się Dzień Studenta I roku - online.

Nowych studentów Uniwersytetu przywitała rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska:

- Na wstępie pragnę pogratulować wyników na egzaminie maturalnym i właściwego wyboru studiów. Jesteście Państwo teraz studentami jednego z najlepszych polskich uniwersytetów, znajdującego się regularnie na szczycie rankingów - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska

- Zdaję sobie sprawę z tego, jak dużym wyzwaniem – również dla Państwa – jest kształcenie zdalne. Ubolewam, że pierwszy rok studiów będzie wyglądał właśnie tak: nie będziecie w stanie uczestniczyć kontaktowo w pierwszych swoich wykładach, ćwiczeniach, seminariach czy laboratoriach, nie poznacie się tak szybko osobiście, nie zaznacie prawdziwego życia studenckiego w pierwszych miesiącach, nie będzie też aż tyle okazji do poznania miasta. Chciałabym jednak, żebyście wiedzieli, że wszystko to robimy w trosce o Was, studentów, oraz pracowników uczelni - dodała. Pani rektor nowoprzyjętym studentom życzyła - Nasz uniwersytet daje ogromne szanse: macie Państwo możliwość uczestniczenia w prowadzonych u nas badaniach i realizowania własnych – jesteśmy w końcu jedną z Uczelni Badawczych. Możecie rozwijać swoje pasje i kształtować kompetencje.  Wykorzystajcie ten czas, bo okres studiów jest jednym z najpiękniejszych w życiu.

Studentów powitała także prorektorka ds. studenckich, prof. Joanna Wójcik.

-Wraz z immatrykulacją staliście się zatem częścią wspólnoty akademickiej – realizującej ideę universitas i obejmującej wszystkich członków i członkinie naszej społeczności: studentów i studentki, doktorantów i doktorantki, wykładowców i wykładowczynie, a także pozostałych pracowników naszej Almae Matris - mówiła, dodając - Wszyscy bowiem realizujemy tę samą misję, polegającą na budowaniu i umacnianie wolności zarówno badań naukowych, jak i powiązanego z nim ściśle nauczania – wolności, która możliwa jest tylko w duchu umiłowania prawdy i z poszanowaniem praw człowieka, w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólną przyszłość i poprzez dbałość o zasady demokracji, z włączeniem działań na rzecz najbliższego nam otoczenia, zarówno społecznego, kulturowego, jak i naturalnego.

Prorektor dodała też -Zmienia się w dużym stopniu forma kontaktu – będziemy się spotykać wykorzystując techniki i metody kształcenia na odległość, widząc się na ekranach monitorów czy korzystając z innych uniwersyteckich form komunikacji. Ale to co najważniejsze, co stanowi istotę procesu studiowania pozostaje bez zmian: myślę tu o specyficznej dla środowiska uniwersyteckiego relacji Mistrz – Uczeń, o możliwości intelektualnego spotkania, dyskusji i sporu naukowego, o zdobywaniu wiedzy i umiejętności pod okiem najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, którzy wprowadzą was w tajniki studiowanej dyscypliny, otworzą drzwi do badań naukowych i nauczą stawiania rozwiązywania problemów badawczych.

Do studentów zwróciła się także przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów, Joanna Maruszczak. Zgodnie z akademicką tradycją, pierwszoroczni wysłuchali wykładu inauguracyjnego - prof. Maciej Michalski opowiedział “O znaczeniu uniwersytetu”.

Podczas uroczystości ogłoszono również laureatów Studenckiego Lauru - nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz za aktywność badawczą i osiągnięcia naukowe. Wyróżnieni zostali:

- Pani Olga Żyminkowska z Wydziału Filozoficznego oraz

- Pan Adrian Drozdowski z Wydziału Chemii

a także Medalu dla absolwentów UAM „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”:

1. Sara Brodzińska z Wydział Studiów Edukacyjnych (pedagogika specjalna specjalność logopedia kliniczna, studia II stopnia),

2. Viktoriia Drushliak z Wydział Fizyki (fizyka specjalność Physics of Advanced Materials for Energy Processing, studia II stopnia),

3. Maja Dziubak z Wydziału Anglistyki (filologia angielska, studia II stopnia),

4. Krzysztof Jurkiewicz z Wydziału Matematyki i Informatyki (informatyka, studia II stopnia),

5. Franciszek Krawczyk z Wydziału Filozoficznego (filozofia, studia II stopnia),

6. Natalia Krupka z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (turystyka i rekreacja, studia II stopnia),

7. Artur Nowakowski z Wydziału Matematyki i Informatyki (informatyka, studia II stopnia), 8. Daria Zadrożniak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia).

Po raz pierwszy przyznano także nagrodę „Praeceptor Optimus” dla trzykrotnego zdobywcy wyróżnienia „Praeceptor Laureatus”. Otrzymali je:

1. Dr Norbert Gill z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz

2. Dr Łukasz Małecki z Wydziału Neofilologii.

Ogłoszeni zostali również laureaci nagrody „Praeceptor Laureatus” dla najlepszego dydaktyka:

 • Dr Grzegorz Michalski Wydział Anglistyki
 • Dr Łukasz Czajka Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Mgr Andrzej Sikorski Wydział Archeologii
 • Dr Agnieszka Knopik-Skrocka Wydział Biologii
 • Prof. dr hab. Henryk Koroniak Wydział Chemii
 • Prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. UAM dr hab. Mikołaj Domaradzki Wydział Filozoficzny
 • Dr Tomasz Kopyciuk Wydział Fizyki
 • Dr Paweł Motek Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska Wydział Historii
 • Dr inż. Michał Ren Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dr Krzysztof Piotrowski Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. dr hab. Ryszard Golianek Wydział Nauk o Sztuce
 • Prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Dr Elżbieta Dziurewicz Wydział Neofilologii
 • Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Dr Michał Krotoszyński Wydział Prawa i Administracji
 • Prof. UAM dr hab. Paweł Łupkowski Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 • Prof. UAM dr hab. Anna Michalska Wydział Socjologii
 • Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień Wydział Socjologii
 • Dr Maria Porzucek-Miśkiewicz Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Ksiądz Prof. UAM dr hab. Jacek Soiński Wydział Teologiczny
 • Dr Sylwia Szykowna Instytut Kultury Eurpejskiej

Relację z Dnia Studenta I roku na UAM można zobaczyć na uniwersyteckim kanale na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HmVbrEf7KJE&feature=youtu.be

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497