Data publikacji w serwisie:

Dzień studenta I roku

Prorektor ds. studenckich serdecznie zaprasza na uroczystość, która odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 8.30 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1.

Program uroczystości:

 1. Przemówienie prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektora ds. studenckich.
 2. Ślubowanie studentów I roku.
 3. Wykład prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz pt. "Poznań pierwszych Piastów".
 4. Przemówienie Joanny Maruszczak, Przewodniczącej Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
 5. Gaudeamus

Spotkania wydziałowe 30 września 2019 roku

Wydział Anglistyki

 • godz. 11:00 studia pierwszego stopnia: Aula prof. Radwańskiego, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53
 • godz. 12:30  studia drugiego stopnia: sala eta, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53

Wydział Biologii

 • godz. 12.00 Audytorium im. Józefa Paczoskiego, Sala Parter, Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

Wydział Chemii

 • godz. 12.00 Aula, Collegium Chemicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 • godz. 11.00 Hol główny, Collegium Maius, ul. Fredry 10

Wydział Fizyki

 • godz. 12.30     Auditorium Maximum im. Prof. Franciszka Kaczmarka, Collegium Physicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2

Wydział Matematyki i Informatyki

 • godz. 11.30     Nauczanie matematyki i informatyki – sala A1 – 33, Collegium Mathematicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
 • godz. 12.15     Informatyka (studia w języku angielskim) – aula C, Collegium Mathematicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
 • godz. 12.15 Matematyka – aula B, Collegium Mathematicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
 • godz. 13.00     Informatyka – aula A, Collegium Mathematicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 • godz. 11.30 Geodezja i kartografia; geografia; geografia specj. ekologia miasta; geografia specj. geoanaliza społeczno-ekonomiczna; geografia specj. geo-grafika; geografia specj. hydrologia; meteorologia i klimatologia; geoinformacja; geologia; zarządzanie środowiskiem – aula im. B. Krygowskiego, Collegium Geographicum, ul. B. Krygowskiego 10
 • godz. 13.00 Gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, zintegrowanie planowanie rozwoju – aula im. B. Krygowskiego, Collegium Geographicum, ul. B. Krygowskiego 10

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

(wszystkie spotkania: aula, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5)

 • godz. 12.00     Studia pierwszego stopnia: stosunki międzynarodowe, zarządzanie państwem
 • godz. 14.00     Studia pierwszego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia
 • godz. 16.00     Studia pierwszego stopnia: bezpieczeństwo narodowe

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii

 • godz. 12.00

Studia pierwszego stopnia: filozofia, filozofia specj. komunikacja społeczna – sala B, Collegium im. Floriana Znanieckiego, budynek E, ul. Szamarzewskiego 89

Studia drugiego stopnia: kognitywistyka – sala kinowa (004), budynek D, ul. Szamarzewskiego 89

Studia pierwszego stopnia: kulturoznawstwo – sala D, Collegium im. Floriana Znanieckiego, budynek E, ul. Szamarzewskiego 89

Studia drugiego stopnia: kulturoznawstwo, kulturoznawstwo specj. komunikacja międzykulturowa (studia w języku angielskim) – sala 307, budynek D, ul. Szamarzewskiego 89

Studia pierwszego i drugiego stopnia: socjologia – sala A, Collegium im. Floriana Znanieckiego, budynek E, ul. Szamarzewskiego 89

 • godz. 14.00

Studia drugiego stopnia: filozofia – sala 215, budynek C, ul. Szamarzewskiego 89

Studia pierwszego stopnia: kognitywistyka – sala B, Collegium im. Floriana Znanieckiego, budynek E, ul. Szamarzewskiego 89

Studia pierwszego i drugiego stopnia: praca socjalna – sala D, Collegium im. Floriana Znanieckiego, budynek E, ul. Szamarzewskiego 89

Psychologia – sala A, Collegium im. Floriana Znanieckiego, budynek E, ul. Szamarzewskiego 89

Wydział Neofilologii

 • godz. 10.45 Filologia germańska, filologia germańska specj. filologia germańsko-rosyjska – sala C3, Collegium Novum, al. Niepodległości 4
 • godz. 11.00

Filologia hiszpańska, filologia portugalska, filologia romańska, filologia rumuńska, filologia włoska – sala C2, Collegium Novum, al. Niepodległości 4

Filologia specj. indologia, filologia specj. japonistyka, filologia specj. sinologia – sala A i B, Dom Studencki „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7 Filologia specj. arabistyka – sala 007, al. Niepodległości 24

Filologia specj. hebraistyka – sala 408, al. Niepodległości 24

Filologia specj. turkologia – sala 307, al. Niepodległości 24

Lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim) – sala C1, Collegium Novum, al. Niepodległości 4

 • godz. 12.00     Filologia specj. filologia norweska, filologia specj. filologia szwedzka – sala 204, blok A, Collegium Novum, al. Niepodległości 4
 • godz. 12.15     Filologia wschodniosłowiańska specj. filologia rosyjska z filologią angielską, filologia wschodniosłowiańska specj. filologia ukraińska z filologią angielską – sala C3, Collegium Novum, al. Niepodległości 4
 • godz. 12.30     Lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim od podstaw), lingwistyka stosowana specj. lingwistyka komputerowa – sala C1, Collegium Novum, al. Niepodległości 4
 • godz. 14.00     Studia drugiego stopnia: lingwistyka stosowana, lingwistyka stosowana specj. Empirical Linguistics and Language Documentation – sala C1, Collegium Novum, al. Niepodległości 4
 • godz. 14.30     Filologia wschodniosłowiańska specj. filologia rosyjska, filologia wschodniosłowiańska specj. filologia rosyjska z filologią ukraińską, filologia wschodniosłowiańska specj. filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną, filologia wschodniosłowiańska specj. filologia ukraińska – sala C3, Collegium Novum, al. Niepodległości 4
 • godz. 16.00     Filologia specj. bałtologia – filologia litewska, filologia specj. bałtologia – filologia łotewska, filologia specj. etnolingwistyka, filologia specj. filologia koreańska, filologia specj. filologia nowogrecka, filologia specj. filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia indonezyjsko-malajska, , filologia specj. filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska, filologia specj. językoznawstwo i nauka o informacji, filologia specj. ugrofinistyka – filologia fińska, filologia specj. ugrofinistyka – filologia węgierska – sala XVII, Collegium Minus, ul. H. Wieniawskiego 1
 • Wydział Prawa i Administracji

  • godz. 12.00

  Administracja – Aula prof. Ziembińskiego, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53

  Kierunek prawno-ekonomiczny – sala delta, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53

  Prawo – Auditorium Maximum, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53
  Prawo europejskie – sala gamma, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53
  Zarządzanie i prawo w biznesie – sala epsilon, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53

Wydział Studiów Edukacyjnych

 • godz. 11.30    Jednolite studia magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna – aula, budynek D, ul. Szamarzewskiego 89
 • godz. 12.45     Studia pierwszego stopnia: pedagogika specj. doradztwo zawodowe i personalne, pedagogika specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specj. resocjalizacja, pedagogika specj. socjoterapia i promocja zdrowia – aula, budynek D, ul. Szamarzewskiego 89

Wydział Teologiczny

 • godz. 12.00     Sala 103, budynek A, ul. Wieżowa 2/4

Spotkania wydziałowe 1 października 2019 roku

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 • godz. 15.00 Etnologia – sala im. J. Burszty, Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

Wydział Archeologii

 • godz. 15.00 Archeologia – sala im. J. Kostrzewskiego, Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

Wydział Historii

 • godz. 13.00

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie – sala im. G. Labudy, Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

 • godz. 15.00

Gospodarka i ekonomia w dziejach, historia, historia specj. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia specj. historia wojskowości, historia specj. mediewistyka, historia specj. nauczycielska, historia specj. polityka i media w dziejach – sala im. G. Labudy, Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

Wschodoznawstwo – sala im. J. Topolskiego, Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

Wydział Nauk o Sztuce

 • godz. 15.00 Historia sztuki, muzykologia – sala im. H. Łwomiańskiego, Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 • godz. 14.00 Studia drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia – aula, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
 • godz. 16.00 Studia drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe – aula, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
 • godz. 18.00 Studia w języku angielskim: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, zarządzanie państwem – sala 121, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 • godz. 13.30     Aula im. Prof. Jerzego Rubińskiego, ul. Nowy Świat 28-30, Kalisz

Wydział Studiów Edukacyjnych

 • godz. 11.30     Studia drugiego stopnia: pedagogika specj. doradztwo zawodowe i personalne, pedagogika specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną, pedagogika specj. poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, pedagogika specj. resocjalizacja z elementami kryminologii, pedagogika specj. socjoterapia i promocja zdrowia, pedagogika specj. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika specj. zarządzanie oświatą, pedagogika specj. edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pedagogika specjalna specj. logopedia kliniczna – aula, budynek D, ul. Szamarzewskiego 89

Spotkania wydziałowe 2 października 2019 roku

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 • godz. 9.45 Wiedza o teatrze, sala 118, Collegium Maius, ul. Fredry 10

Spotkania wydziałowe 4 października 2019 roku

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

 • godz. 10.00 Sala 1.34, ul. Kostrzewskiego 5-7, Gniezno

Pobierz PDF z programem