Data publikacji w serwisie:

E-learningowe kursy języka polskiego specjalistycznego dla cudzoziemców

Zapraszamy do wzięcia udziału w e-learningowych kursach do nauki specjalistycznej odmiany języka polskiego. Kursy zostały przygotowane przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Mogą z nich skorzystać zarówno studenci, jak i cudzoziemcy niepowiązani z uczelnią.

Obecnie dostępne są dwa bezpłatne kursy e-learningowe (typu MOOC) języka polskiego specjalistycznego: Handel i usługi (dla osób władających językiem polskim na poziomie co najmniej A2) oraz B1 z elementami przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcie jest unikatowe w skali kraju. Uczestnicy uczą się, obserwując przedstawione w formie kreskówki perypetie bohaterów. Nauka odbywa się w tempie wybranym przez kursanta, bez udziału nauczyciela. Atrakcyjne graficznie animacje, udźwiękowione scenki i plansze są przeplatane ćwiczeniami i zadaniami, a zaliczenie ich z wynikiem co najmniej 60% daje prawo do otrzymania certyfikatu lub zaświadczenia.

Kursy skierowane są w szczególności do cudzoziemców planujących wejście na rynek pracy w Polsce, a także do tłumaczów, pracodawców i kandydatów przygotowujących się do egzaminu certyfikatowego.

W najbliższych tygodniach na platformie e-learningowej Navoica opublikowany zostanie trzeci z kursów, dotyczący transportu, spedycji i logistyki.

Dla pracodawców, którzy chcieliby, aby zatrudnieni przez nich cudzoziemcy skorzystali z kursów, istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego. W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu mailowego z kierownikiem projektu.

Organizator projektu: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
Kierownik projektu: dr Olga Bambrowicz (olga95@amu.edu.pl)
Platforma e-learningowa: Navoica


Przedsięwzięcie finansowane przez NCBiR w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MOOC”