Data publikacji w serwisie:

Eduroam – bezpłatna sieć Wi-Fi dla studentów i pracowników UAM

Eduroam to międzynarodowy projekt, którego założeniem jest umożliwienie użytkownikowi uzyskania połączenia internetowego za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (lub rzadziej przewodowej) na terenie dowolnej instytucji naukowej biorącej udział w projekcie.

Eduroam w Polsce jest dostępny poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER. Infrastruktura Eduroam w Polsce została zbudowana w ramach projektu PLATON.

Sieć jest dostępna w 105 polskich instytucjach, w 982 lokalizacjach, w 58 miejscowościach (zobacz mapę „Eduroam na terenie Polski”).

Z sieci Eduroam skorzystać mogą:
  • pracownicy UAM posiadający konto na serwerze administrowanym przez Centrum Informatyczne UAM,
  • studenci UAM posiadający konto w systemie USOS,
  • użytkownicy z innych jednostek uczestniczących w projekcie EDUROAM.

Pełną listę obiektów UAM, w których dostępna jest sieć, znajdziesz tutaj.

Jak połączyć się z siecią?

Dla użytkowników smartfonów proces łączenia z siecią jest bardzo prosty. Wystarczy wejść w listę sieci Wi-Fi, wybrać sieć o nazwie „eduroam”, a następnie zalogować się, wpisując swój login, czyli adres e-mail nazwa_konta@amu.edu.pl w przypadku pracownika lub nazwa_konta@st.amu.edu.pl w przypadku studenta, oraz hasło do konta.

W przypadku niektórych urządzeń i systemów operacyjnych wymagane będzie pobranie i zainstalowanie elektronicznego certyfikatu (zobacz szczegółowe instrukcje konfiguracyjne).

Więcej informacji znajdziesz na stronie eduroam.amu.edu.pl.

Opiekunem projektu Eduroam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Centrum Informatyczne UAM. W razie pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: eduroam@amu.edu.pl.