Data publikacji w serwisie:

Europejski Program Studiów Magisterskich w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji (E.MA)

E.MA to unikalny, o najwyższym prestiżu, program magisterski, w trakcie którego studenci mają sposobność prowadzenia studiów nad teorią i praktyką praw człowieka. Program jest realizowany już od ponad 20 lat w Wenecji i na 41 uniwersytetach Unii Europejskiej, a także podczas misji w terenie.

Po ukończeniu pierwszego semestru w wielokulturowym środowisku, uczestnicy programu przenoszą się do jednego z europejskich uniwersytetów, gdzie przygotowują pracę dyplomową. Studia E.MA wieńczy wyjątkowy w skali światowej, Europejski Tytuł Master Magisterski w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji przyznawany obecnie wspólnie przez 9 uniwersytetów.

Najlepsi absolwenci mogą liczyć na prestiżowe staże w biurze delegacji Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej przy ONZ w Genewie i w Nowym Jorku. Program E.MA jest organizowany przez European Inter – University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), a w Polsce jest koordynowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka. Szczegółowe dane oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronach internetowych: sieci E.MA oraz EIUC. Dalsze informacje: Sekretarz Programu w Polsce – Pani mgr Beata Zięba: email: bazie@amu.edu.pl tel. 061 8294 233, Katedra Prawa Konstytucyjnego UAM.

Zgłoszenia do uczestnictwa w tegorocznym programie należy dokonać bezpośrednio do EIUC na www.apply.eiuc.org. W razie problemów proszę pisać na ema.secretariat@eiuc.org. W pierwszej kolejności rozpatrzone zostaną podania nadesłane do 28 stycznia 2019 r., a w drugiej kolejności podania nadesłane do 25 marca 2019 r.