Data publikacji w serwisie:

Gala II edycji Studenckiego Konkursu Tłumaczeniowego „Poznań na Językach”

W piątek 15 grudnia 2023 w Salonie Mickiewicza w Collegium Maius miała miejsce Gala II edycji Studenckiego Konkursu Tłumaczeniowego „Poznań na Językach” zorganizowanego przez Radę ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM we współpracy z Biurem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania.

Celem Konkursu było wyłonienie najlepszego studenckiego tłumaczenia dwóch tekstów: wiersza Wisławy Szymborskiej „Chmury” oraz artykułu „Let’s play in Poznań” na języki, których można się uczyć w Szkole Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prace konkursowe (tłumaczenia na języki: angielski, niemiecki, rosyjski, białoruski, włoski, hiszpański, francuski, chorwacki, kataloński, indonezyjski, łaciński) przesłały 24 Studentki i Studenci Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Wyłoniono 8 Laureatek i Laureatów:

  • Adam Olszowski – język indonezyjski,
  • Sophie Williams – język niemiecki,
  • Maryna Zhyhalowa – język rosyjski,
  • Guido Lo Torto – język włoski,
  • Inga Błażejewska – język kataloński,
  • Łukasz Józkowiak – język niemiecki,
  • Jakub Gierszal – język chorwacki,
  • Julianna Łuczak – język angielski.

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele Wydziału Anglistyki, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Neofilologii, przedstawicielki Miasta Poznań, w tym Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej oraz Zastępczyni Dyrektora w Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej – Pani Anna Wawdysz, Zastępczyni Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów Miasta Poznania – Katarzyna Sobocińska oraz Pani Aleksandra Nowacka.

Nagrody ufundowały firmy partnerskie: MAN, McKinsey, flex technology, Volkswagen, Lidl.

Uroczystość uświetnił akcent muzyczny – uczestniczki i uczestnicy Gali mogli posłuchać utworów zespołu Element of Crimes w autorskim tłumaczeniu i wykonaniu wokalistki MI-JA AGA, czyli dr Agnieszki Zgrzywy z Instytutu Filologii Polskiej (WFPiK UAM).

Nagrodzone prace konkursowe zostaną umieszczone w zbiorowej publikacji wydanej przez SNJL.

Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom, a w szczególności Laureatkom i Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Fot. Aleksandra Nowacka