Data publikacji w serwisie:

Gala Laurów Uniwersyteckich po raz czwarty

W murach Collegium Maius, w ramach Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich, autonomicznego porozumienia samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, odbyła się IV Gala Laurów Uniwersyteckich. W tym roku gospodarzem wydarzenia był po raz pierwszy Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Gala Laurów Uniwersyteckich to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Forum Uniwersytetów Polskich, podczas którego premiuje się najlepsze i najbardziej kreatywne pomysły realizowane przez środowisko studenckie. W ubiegłorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się w Krakowie, zostały nagrodzone cztery studenckie projekty UAM – Wielkie Grillowanie, Poznańska Mapa Barier, Studenckie Forum Jakości oraz Kowadło 2.0. W tym roku Parlament Samorządu Studentów UAM stanął po drugiej stronie. To oni wręczali statuetki autorom projektów, które wygrały w głosowaniu internetowym.

Zgromadzonych powitali JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki oraz prorektor ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska.

- Bardzo się cieszę, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza po raz pierwszy został wybrany na gospodarza tej uroczystości. Ten rok jest dla nas bardzo szczególny, bo obchodzimy 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego – mówił JM Rektor UAM.

- To niezwykle ważna rzecz, która wydarzyła się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Studenci przestali być w systemie polskiego szkolnictwa wyższego postrzegani jako przedmiot nauczania, a stali się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej – dodała prorektor ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst i fot.: Jagoda Haloszka