Data publikacji w serwisie:

Gdyński Biznesplan 2020

Studencie! Weź udział w konkursie „GDYŃSKI BIZNESPLAN 2020”. Konkurs rusza 2 stycznia 2020 roku.

Idea Konkursu sprowadza się do umożliwienia realizacji pomysłów biznesowych przez ludzi, którzy albo nie mają jakichkolwiek doświadczeń na tym polu, albo niewielkie i niezbyt udane. Kluczem do powodzenia na rynku jest bowiem dobry, oparty na sprawdzonych zasadach biznesplan!

Konkurs jest adresowany do osób, które chcę rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie Gdyni, a także rozszerzyć o nowe kierunki działania już prosperującą firmę. Twórcom Konkursu szczególnie zależy na udzieleniu wsparcia osobom, które już posiadają konkretny pomysł na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności, lecz brakuje im zaplecza (środków, lokalu, know-how) lub być może pewności siebie.

W trakcie Konkursu prowadzane są bezpłatne szkolenia dla wszystkich uczestników w zakresie prawidłowej konstrukcji biznesplanów oraz zakładania działalności gospodarczej, spotkania z ekspertami. Konkurs ma wspierać indywidualną przedsiębiorczość i pomagać jego uczestnikom w samorealizacji na rynku pracy.

Warunkiem stawianym laureatom „Gdyńskiego Biznesplanu” jest prowadzenie przyszłej działalności na terenie Gdyni
(lub przeniesienie tam obecnej). Laureaci otrzymują coś w rodzaju „biletu” do rozpoczęcia własnego biznesu, ponieważ zdobycie miejsca na podium a nawet samo znalezienie się w finale Konkursu stanowi znakomitą rekomendację
dla uczestników a także ich pomysłów na biznes.

Organizacją Konkursu zajmuje się Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Partnerami Centrum są lokalne firmy, uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu.

„Gdyński Biznesplan”, organizowanym nieprzerwanie od 2003 r.

Szczegóły znajdują się na stronie organizatora.