Data publikacji w serwisie:

Gdyński Biznesplan 2021. Sprawdź czy to coś dla Ciebie

2 stycznia rozpoczęła się kolejna edycja „GDYŃSKI BIZNESPLAN 2021”. Konkurs promuje indywidualną przedsiębiorczość i pomaga jego uczestnikom w samorealizacji na rynku pracy. Umożliwia realizację pomysłów biznesowych wszystkim, którzy mają pomysł, ale potrzebują wsparcia finansowego i merytorycznego.

Konkurs jest adresowany do osób, które chcę rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie Gdyni, a także rozszerzyć o nowe kierunki działania już prosperującą firmę. Twórcom Konkursu szczególnie zależy na udzieleniu wsparcia osobom, które już posiadają konkretny pomysł na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności, lecz brakuje im zaplecza (środków, lokalu, know-how) lub być może pewności siebie.

Warunkiem stawianym laureatom „Gdyńskiego Biznesplanu” jest prowadzenie przyszłej działalności na terenie Gdyni (lub przeniesienie tam obecnej). Uczestnicy konkursu biorą udział w bezpłatnych, prowadzonych przez ekspertów szkoleniach z zakresu prawidłowej konstrukcji biznesplanów oraz innych zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak przygotowani, prezentują swoje pomysły, przełożone na konkretne biznesplany, przed konkursowym jury.

Laureaci otrzymują coś w rodzaju „biletu” do rozpoczęcia własnego biznesu, ponieważ zdobycie miejsca na podium a nawet samo znalezienie się w finale Konkursu stanowi znakomitą rekomendacji dla uczestników a także ich pomysłów na biznes.

Organizacją Konkursu zajmuje się Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Partnerami Centrum są lokalne firmy, uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu.

„Gdyński Biznesplan”, organizowanym nieprzerwanie od 2003 r.

Szczegóły znajdują się na stronie organizatora.