Data publikacji w serwisie:

GEOpraktyki wyróżnione w Konkursie na Najlepszy Projekt Roku

GEOpraktyki: edycja V (Studenckie Koło Naukowe Geografów im. Stanisława Pawłowskiego) zdobyły wyróżnienie podczas Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Projekt Roku, organizowanego przez Studencki ruch naukowy - StRuNa, w kategorii Wyprawa Roku.

W tym roku grupa osób zaangażowanych w działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów udała się do Omanu, by wykorzystać w praktyce zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności. Pomimo niesprzyjających upałów, nawet gdy temperatura w cieniu sięgała 48 stopni, uczestnicy ekspedycji realizowali wyznaczone sobie cele naukowo-badawcze.

Podczas pobytu przeprowadzono badania dotyczące tempa i wielkości parowania potencjalnego i rzeczywistego w klimacie zwrotnikowym, pobrano próbki z poziomów powierzchniowych gleb na potrzeby tworzonej bazy danych oraz pracy dyplomowej, waloryzowano szlaki turystyczne oraz potencjalne i istniejące geostanowiska stanowiące o rozwoju geoturystyki w Omanie, jako wiodącej gałęzi turystyki w tym kraju.

Dodatkowo zrealizowano badania krajobrazowe jednych z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu na tym obszarze – dolin okresowych rzek (wadi). Oman nazywany jest rajem dla geologów. Niezwykłe osobliwości i formy skalne, jaskinie, krajobraz bezkresnych pustyń oraz zachodzące współcześnie procesy geomorfologiczne utwierdziły uczestników wyprawy w przekonaniu, że organizacja piątej edycji GEOpraktyk w tym kraju była bardzo dobrym pomysłem.

Relacja z Omanu dostępna jest na stronie Uniwersyteckie.pl.

Fot. GEOpraktyki