Data publikacji w serwisie:

Głosowanie na najlepszych dydaktyków roku

Rusza kolejna edycja „Praeceptor Laureatus” – konkursu na najlepszych dydaktyków UAM.

Nagrody przyznane w tym roku trafią do rąk jednego dydaktyka z każdego wydziału (oraz IKE i NIUAM w Pile).

Głosować można na pracowników, którzy zostali nominowani do Nagrody na podstawie najwyższych ocen uzyskanych w ankietach studenckich w minionym roku akademickim.

Laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym w serwisie USOSweb (moduł Dla wszystkich > Wybory).

Głosowanie odbędzie się w terminie 12 kwietnia – 12 maja 2024 roku.

Zapraszamy do głosowania! Głosujcie na najlepszego dydaktyka ze swojego wydziału!

O nagrodzie

Nagroda Praeceptor Laureatus została ustanowiona przez JM Rektora prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego w marcu 2017 roku. Nagrody przyznawane są co roku. Zasady przyznawania nagrody zawarte są w Regulaminie (.pdf).