Data publikacji w serwisie:

Godziny rektorskie w dniach 6 i 7 czerwca br. (Wielkie Grillowanie UAM)

Zgodnie z decyzją Rektor UAM, od godz. 14.00 w dniach 6 i 7 czerwca 2024 będą obowiązywały godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Decyzja ustanowiona została na podstawie §5 Regulaminu studiów w związku z Wielkim Grillowaniem UAM.