Data publikacji w serwisie:

Godziny rektorskie w dniu 21 grudnia 2023 r.

Uprzejmie informujemy o ustanowieniu przez JM Rektor UAM prof. Bogumiłę Kaniewską od godziny 14.00 w dniu 21 grudnia 2023 roku godzin rektorskich, wolnych od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Decyzja ustanowiona została na podstawie § 5 Regulaminu studiów UAM.

Zobacz dokument (plik PDF)