Data publikacji w serwisie:

HYPEM, czyli jak młodzi ludzie w Europie się ruszają?

„Czy aktywność fizyczna jest dla Ciebie ważna?”, „W jaki sposób znajdujesz na nią czas w swoim napiętym terminarzu?”, „Czy pandemia covid-19 zmieniła coś w Twoich sportowych przyzwyczajeniach”? - takie pytania zadają studentom pierwszego roku badacze na osiemnastu uczelniach w trzynastu państwach Europy. Jedną z nich jest nasz Uniwersytet.

Aktywność fizyczna wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Dotyczy to ludzi na każdym etapie życia, ale w odniesieniu do osób w wieku 18-21 lat uważa się ją za szczególnie istotną. Wyniki licznych badań dowodzą bowiem, że to właśnie w tym okresie wytwarzają się wzorce aktywności ruchowej, które później długo jeszcze nam towarzyszą.

Wiele instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych promuje zatem aktywność fizyczną i sport jako niezwykle ważne praktyki społeczne. Jednocześnie dążą one także do lepszego ich monitorowania, aby móc oferować odpowiedni zakres usług sportowych oraz efektywne rozwiązania infrastrukturalne.

HYPEM (How Young People in Europe Move) to międzynarodowy projekt badawczy, którego celem jest właśnie analiza aktywności fizycznej osób na pierwszym roku studiów (18-21 lat) w trzynastu państwach Europy. Jego inicjatorami są przedstawiciele dwóch francuskich uczelni – Universite de Lille oraz Universite du Littoral Cote d’Opale. Współpracują z nimi badaczki i badacze z m.in. z uniwersytetów w Pradze, Porto, Genewie, Odense, Liege, Stirling czy Kent. Osobą realizującą badanie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest dr Przemysław Nosal z Wydziału Socjologii.

Dr Nosal serdecznie zaprasza do wzięcia w nim udziału wszystkich studentów I roku w wieku 18-21 lat. Polega ono na wypełnieniu anonimowej ankiety online. Ankieta dotyczy zarówno codziennego ruchu, jak i uprawiania ulubionych sportów. Jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 15 minut.

Link do polskiej wersji ankiety.

Efektem projektu będzie pogłębiony opis wzorów aktywności fizycznej młodych ludzi w Europie. Ma on doprowadzić do optymalizacji rozwiązań w zakresie wybranych projektów europejskich oraz podjęcia prób wdrożeń nowych pomysłów w tym polu.

Dodatkowym efektem będzie natomiast stworzenie profilu aktywności fizycznej studentów  I roku naszego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odwiedź stronę projektu!