Data publikacji w serwisie:

I spotkanie Koordynatorów Biur Obsługi Studentów

10 czerwca br. w Pałacu w Gułtowach odbyło się I spotkanie Koordynatorów Biur Obsługi Studentów z udziałem zaproszonych gości, m.in. przedstawicieli Centrum Informatycznego i Sekcji Spraw Studenckich. Udział w spotkaniu wzięło 18 Koordynatorów Biur Obsługi Studentów, w tym 4 przedstawicielki filii z Gniezna, Kalisza, Piły i Słubic.

Podczas spotkania Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik, Kanclerz dr Marcin Wysocki, Dyrektor Centrum Wsparcia Kształcenia dr Marek Sobczak, a także Kierownik Sekcji Obsługi Studentów Aneta Sochala-Rucka wręczyli nagrody dla zwycięzców ankietyzacji Przyjazne Biuro Obsługi Studentów UAM organizowanej przez Samorząd Studentów UAM. Ankieta w tym roku przeszła metamorfozę, pytania zmodyfikowano i przystosowano do współczesnych realiów pracy BOS. Nastąpiła również zmiana nazwy ankiety z wcześniejszej Przyjazny Dziekanat na Przyjazny BOS.

Przewodniczący Komisji Spraw Studenckich i Jakości Kształcenia ZSS UAM Waldemar Wojna oraz wiceprzewodniczący Bartłomiej Wawrykiewicz przedstawili analizę wstępną wyników ankiety oraz ranking zwycięzców. Pogłębiona analiza i raport już wkrótce.

Zwycięskie Biura Obsługi Studentów to:

I miejsce: BOS Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, koordynatorka Aleksandra Jańczyk-Robakowska,

II miejsce: BOS Wydziału Matematyki i Informatyki, koordynatorka Olga Pawlak,

III miejsce: BOS Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, koordynatorka Mariola Kaczmarkiewicz.

Nagroda dla biura filii: Instytut Kultury Europejskiej  w Gnieźnie, główny specjalista Lidia Niedzielska.

Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez Panią mgr Ewę Jarmakowską-Kolanus „Każdy głos ma swoją moc”, podczas którego praktycznie pracowano nad emisją głosu i poznano szereg technik panowania nad stresem podczas wystąpień publicznych. Na spotkaniu omówiono również sprawy bieżące związane m.in. z prowadzoną rekrutacją na studia, ostatnimi zmianami w Regulaminie studiów oraz zmianami w systemie USOS.

Odbyła się prezentacja zwiastuna filmu „Biura Obsługi Studentów”, reż. Joanna Sokalska, BOS Collegium Historicum, który jest częścią projektu obejmującego powstanie m.in. strony www BOS UAM. Pracami koordynuje Aneta Sochala-Rucka.

Spotkanie w Gułtowach zapoczątkowało cykliczne spotkania Koordynatorek BOS.

Fot. Aneta Sochala-Rucka