Data publikacji w serwisie:

II edycja „Akcji-Integracji”

9 maja na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej odbyła się II edycja „Akcji-Integracji”. Celem organizacji tego wydarzenia jest zwiększenie świadomości społeczności akademickiej na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Poprzez podejmowane w tym zakresie działania propagowana jest również postawa tolerancji i akceptacji.

Program tegorocznej edycji „Akcji-Integracji” obejmował uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej „Znacząca cisza”, którego dokonał przedstawiciel władz dziekańskich – prof. dr hab. Jerzy Fiećko. Wystawa ta dokumentuje udział studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w obozie naukowo-integracyjnym „Między ciszą a ciszą”, w którym udział biorą również studenci z dysfunkcją słuchu.

Kolejną częścią programu był pokaz miganej zumby, w którym wzięli aktywny udział uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, jak również studenci i... wykładowcy oraz pracownicy Wydziału. W energicznych rytmach muzyki uczestnicy mogli poznać znaki migowe, tańcząc przy tym, śmiejąc się i dobrze bawiąc.

Przez cały czas trwania wydarzenia dostępne było także stoisko „Zmień perspektywę”. W tym miejscu każdy mógł poczuć na własnej skórze, jak wygląda świat z perspektywy osoby z niepełnosprawnością. Członkowie Koła Miłośników Języka „Papillon” i Koła Żywych Metodyków Metoteka, jak również studenci ze Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” przygotowali zadania, które pozwoliły chętnym sprawdzić, jak chodzi się z białą laską, jak komunikują się ludzie z wadą słuchu, czy na jakie bariery architektoniczne napotykają osoby poruszające się o kulach.

Fot. Monika Sidorowska