Data publikacji w serwisie:

II spotkanie Koordynatorek Biur Obsługi Studentów

15 września br. w Pałacu w Obrzycku odbyło się II spotkanie Koordynatorek Biur Obsługi Studentów UAM z udziałem zaproszonych gości: Pani Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik, przedstawicieli Centrum Informatycznego i Sekcji Spraw Studenckich.

W wydarzeniu udział wzięło 15 Koordynatorek Biur Obsługi Studentów, 3 przedstawicieli Pracowników BOS oraz 4 przedstawicielki filii z Gniezna, Kalisza, Piły i Słubic.

Podczas spotkania Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik, Dyrektor Centrum Wsparcia Kształcenia dr Marek Sobczak, a także Kierownik Sekcji Obsługi Studentów Aneta Sochala-Rucka wręczyli nagrody dla zwycięzców ankietyzacji Przyjazne Biuro Obsługi Studentów UAM organizowanej przez Samorząd Studentów UAM.

Ankietyzacja „Przyjazne Biuro Obsługi Studentów”, wcześniej „Przyjazny Dziekanat”, to coroczne badanie oceniające pracę Biur Obsługi Studentów (wcześniej dziekanatów). Głównym celem inicjatywy jest ewaluacja jakości pracy i satysfakcji w kontaktach i komunikacji studentek i studentów z BOS.

Przewodnicząca Komisji Spraw Studenckich i Jakości Kształcenia, Pani Weronika Szymańska, przedstawiła analizę wstępną wyników ankiety oraz ranking zwycięzców. Na podium stanęły Biura Obsługi Studentów, które zwyciężyły także w ubiegłorocznej edycji PBOS.

Zwycięskie Biura Obsługi Studentów w 2023 r. to:

I miejsce: BOS Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, koordynatorka Aleksandra Janczyk-Robakowska,

II miejsce: BOS Wydziału Matematyki i Informatyki, koordynatorka Olga Pawlak,

III miejsce: BOS Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, koordynatorka Sandra Świst oraz emerytowana koordynatorka Mariola Kaczmarkiewicz.

Nagroda dla biura filii: Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, główny specjalista Lidia Niedzielska.

Pani Mariola Kaczmarkiewicz, dotychczasowa Koordynatorka BOS WFPiK, otrzymała wyróżnienie dla Koordynatorki BOS za całokształt pracy, obecnie jest już emerytowanym pracownikiem UAM. Była to okazja do podziękowania za jej wkład w rozwój i jakość funkcjonowania BOS.

Cieszymy się z dynamiki wyników ankiety, odnotowujemy tendencję wzrostową. W tym roku ogólny wynik dla BOS UAM wyniósł 4,4 (skala 1-5), wynik ankietyzacji w 2022 r. to 4,1.

Uczestnicy wzięli udział również w szkoleniu „Skuteczne komunikowanie, kompetencją przyszłości” prowadzonym przez Panią dr Małgorzatę Tadeusz-Ciesielczyk, kierowniczkę nowego kierunku studiów podyplomowych Akademia Analizy Behawioralnej i Wykrywania Kłamstwa (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), eksperta analizy behawioralnej i komunikacji niewerbalnej.

Omówione zostały również bieżące procesy w BOS, w tym m.in. integracja nowego systemu e-sylabus z systemem USOS, prezentowana przez Pana Remigiusza Ciemińskiego i Panią Karolinę Jung (Centrum Informatyczne UAM).

Studentom dziękujemy za udział w ankiecie!

Specjalne podziękowania kierujemy do Pani Weroniki Szymańskiej, za świetną współpracę, oraz do wszystkich przedstawicieli Samorządu Studentów zaangażowanych w organizację ankietyzacji.

Pracownicy Biur Obsługi Studentów UAM

Fot. Joanna Sokalska