Data wydarzenia: -

III Dni Antydyskryminacji

Dni Antydyskryminacji to tydzień poświęcony tematyce dyskryminacji i wykluczeń, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte oraz projekcje filmów, a także pokazy artystyczne. W ramach Dni Antydyskryminacji odbywa się również Ogólnopolska Interdyscyplinarna Ekspercka Konferencja Naukowa pt. "Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania", która przyciąga nie tylko naukowców z Polski, lecz również praktyków i artystów działających na rzecz wkluczania wykluczonych i narażonych na wykluczenie oraz promowania postaw antydyskryminacyjnych. Dwudniowym finałem, a tym samym podsumowaniem całego tygodnia jest Żywa Biblioteka.

Żywa Biblioteka jest to miejsce umożliwiające Czytelnikom i Czytelniczkom nieformalny kontakt z Żywymi Książkami: osobami, z którymi na co dzień nie mają okazji szczerze porozmawiać; z przedstawicielkami i przedstawicielami grup społecznych obarczonych stereotypami, narażonymi na uprzedzenia, wykluczenie i dyskryminację, podczas osobistej rozmowy w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze. Od 2003 roku Żywa Biblioteka jest wykorzystywana przez programy Rady Europy w ramach edukacji na temat praw człowieka.

Głównymi celami  Dni Antydyskryminacji jest skuteczne zastępowanie stereotypów rzetelną wiedzą, tworzenie bezpiecznej, inkluzywnej przestrzeni do dyskusji na tematy związane z prawami człowieka, zgłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz edukowanie na temat prawa antydyskryminacyjnego, rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania.

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Dni Antydyskryminacji, w skład którego wchodzą przede wszystkim organizatorzy dwóch poprzednich edycji Dni Antydyskryminacji - studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz program.