Data wydarzenia: -

III Dzień Jakości Kształcenia UAM

Zbliża się III Dzień Jakości Kształcenia UAM organizowany pod hasłem „Uniwersytet dobrych praktyk. Badania naukowe a jakość kształcenia”.

Konferencja odbywać się będzie w Audytorium im. Józefa Paczoskiego, Collegium Biologicum na Morasku, w dniach 4 i 5 grudnia 2018 roku. Konferencja obejmuje debaty i prezentacje ustne. W drugim dniu konferencji chcemy zachęcić Państwa do międzywydziałowej wymiany doświadczeń. W bibliotece Wydziału Biologii udostępnione zostaną stoiska wydziałowe, przy których zainteresowane wydziały będą mogły zaprezentować dobre praktyki kształcenia i inicjatywy edukacyjne realizowane poprzez powiązanie kształcenia z badaniami naukowymi.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku oraz na stronie Biura Rady ds. Jakości Kształcenia (www.brjk.amu.edu.pl).

III Dzień Jakości Kształcenia ma charakter otwarty dla całej społeczności akademickiej UAM. Będzie to wyjątkowa okazja do szerokiej wymiany doświadczeń edukacyjnych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów naszej Uczelni.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Prorektor ds. kształcenia

prof. UAM dr hab. Przemysław Wojtaszek
Dziekan Wydziału Biologii

prof. UAM dr hab. Rafał Mól
Przewodniczący Rady ds. Jakości Kształcenia

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
III dzien jakosci ksztalcenia załącznik 29.11.2018 Unknown
PDF
Pobierz PDF III dzien jakosci ksztalcenia załącznik(387.0 KB)