Data publikacji w serwisie:

Aktualizacja z 15.03! Informacja dla mieszkańców domów studenckich

[ENGLISH VERSION BELOW]

  Szanowni Państwo,
  mieszkańcy domów studenckich UAM!

  W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych oraz wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z nowymi rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazuję Państwu następujące informacje:

  1. Studentów i Doktorantów mających zameldowanie na pobyt stały w Polsce proszę o opuszczenie domu studenckiego i udanie się do miejsca stałego zamieszkania.

  2. Osoby, które zmuszone są pozostać w akademiku, w tym studenci z zagranicy, proszę o pilne zgłoszenie tego faktu na adres poczty internetowej danego domu.
  W przypadku zmiany decyzji, w ten sam sposób proszę zgłaszać ewentualny wyjazd. Korespondencję proszę kierować na adres:

  • DS Jowita: dsjowita@amu.edu.pl
  • DS Hanka: szarolet@amu.edu.pl
  • DS Zbyszko i Jagienka: zbyszko@amu.edu.pl
  • DS Babilon: babilon@amu.edu.pl
  • Dom Akademicki Nieszawska: dakoz@amu.edu.pl
  • DS w Gnieźnie: adzionek@amu.edu.pl
  • DS. w Kaliszu: karolina.smigalska@amu.edu.pl
  • Osiedle Studenckie Collegium Polonicum: lipka@amu.edu.pl

  3. Doktorantów i studentów z zagranicy, którzy wyjechali, albo wyjadą z Polski, proszę o przesłanie informacji o zamiarze powrotu do Poznania z tygodniowym wyprzedzeniem na adres: Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej: welcome@amu.edu.pl lub joanna.barszcz@amu.edu.pl. Studentów programu Erasmus+ prosimy o przesłanie takiej informacji również na erasmus@amu.edu.pl.

  4. Proszę o uzgodnienie z administracją DS, czy należące do Państwa rzeczy mogą zostać w pokojach, czy też należy je zdeponować w innym pomieszczeniu.

  5. Powrót do DS będzie możliwy po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej i wydaniu decyzji Rektora UAM o wznowieniu zajęć.

  6. Każdy mieszkaniec ma zagwarantowane miejsce w domu studenta po wznowieniu zajęć aż do ich zakończenia w roku akademickim 2019/2020.

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-i-doktorantow-dotyczace-domow-studenckich

  Bardzo proszę, by zechcieli Państwo zastosować się do tych zaleceń – aktualna sytuacja pandemii jest ważnym sprawdzianem naszej społecznej odpowiedzialności oraz ludzkiej wrażliwości.

  Z poważaniem

  Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
  Prorektor ds. studenckich


  Ladies and Gentlemen,
  Residents of Adam Mickiewicz University dormitories,

  Due to the spread of the coronavirus teaching at all schools in Poland has been suspended. Acting in line with the act imposing the state of epidemic emergency on the entire territory of the country as well as following the recommendations issued by the Chief Sanitary Officer of Poland and those by the Ministry of Science and Higher Education, you are required to follow the following instructions:

  1. Students and Ph.D. students registered for a permanent stay in Poland are requested to leave dormitories and return to their permanent residence.

  2. Individuals who are forced to stay in dormitories, including foreign students, are requested to urgently notify the particular dormitory management of this need via email. Should you change your decision and wanted to leave your dormitory, please use the appropriate email address for communication purposes. Below, please find the list of email addresses of our dormitories:

  • DS Jowita: dsjowita@amu.edu.pl
  • DS Hanka: szarolet@amu.edu.pl
  • DS Zbyszko i Jagienka: zbyszko@amu.edu.pl
  • DS Babilon: babilon@amu.edu.pl
  • Dom Akademicki Nieszawska: dakoz@amu.edu.pl
  • DS w Gnieźnie: adzionek@amu.edu.pl
  • DS. w Kaliszu: karolina.smigalska@amu.edu.pl
  • Osiedle Studenckie Collegium Polonicum: lipka@amu.edu.pl

  3. Ph.D. students and foreign students who have already left or are intending to leave Poland are requested to indicate their intention to return to Poznan 7 days prior to their arrival by email at welcome@amu.edu.pl or at joanna.barszcz@amu.edu.pl. Erasmus students are requested to send this information to erasmus@amu.edu.pl.

  4. Prior to your departure, you are requested to ask your dormitory management whether it is possible for you to leave your personal belongings in your dormitory room or you have to store them in another place.

  5. Your return to the dormitory will be possible after the epidemic situation has stabilized and following the Rector’s decision to resume teaching.

  6. Each dormitory resident has a guaranteed residence in the dormitory when classes resume until the end of the academic year 2019/2020.

  More information can be found on: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-i-doktorantow-dotyczace-domow-studenckich

  Please follow these instructions. The current state of pandemic is an important test to our social responsibility and human sensitivity.

  Sincerely yours,

  Professor Bogumiła Kaniewska, Ph.D.
  Vice-Rector for student affairs