Data publikacji w serwisie:

Informacja dla studentów i doktorantów skutecznie wnioskujących o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademickim 2019/2020

Niniejszym zawiadamiam, że dnia 21 czerwca 2019 roku, na podstawie wniosków złożonych zgodnie z wcześniej opublikowanym harmonogramem, zostało przeprowadzone systemowe ich rozpatrzenie oraz dokonanie przydziałów. Przypominam o obowiązku potwierdzenia do dnia 15 lipca przyjęcia przydziału miejsca. W tym samym terminie można odrzucić przydział.

Potwierdzenia przydziału można dokonać wybierając w elektronicznym formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku przycisk „potwierdź” („confirm”). Odrzucenie przydziału następuje przez wybranie „odrzuć” („reject”). Odrzucenie przydziału oznacza rezygnację z przydzielonego miejsca, w związku z czym osoby chcące dokonać w terminie późniejszym zmiany (zamiany) przydziału, również powinny potwierdzić jego przyjęcie.

Przydziały nie potwierdzone zostaną anulowane dnia 22 lipca 2019 roku, co równoznaczne będzie z rezygnacją z miejsca. Rezygnację z już potwierdzonego przydziału zgłosić będzie można za pomocą systemu również w terminie późniejszym, tj. do 16 sierpnia 2019 roku.

dr Przemysław Rachowiak

Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej