Data publikacji w serwisie:

Informacja o dniach rektorskich w maju 2020 r.

Komunikat JM Rektora UAM w sprawie dni rektorskich w maju 2020 r.

Na podstawie § 5 Regulaminu studiów UAM w związku z § 2 ust. 3 Zarządzenia Nr 294/2018/2019 Rektora UAM z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

ustanawiam

  • 11 maja 2020 roku dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów Collegium Polonicum w Słubicach,
  • 14 maja 2020 roku dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Anglistyki, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Neofilologii, WydziałuPedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, Wydziału Socjologii, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Teologicznego, Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie,
  • 15 maja 2020 roku dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Archeologii, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Historii, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziału Nauk o Sztuce, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
  • Rektor

    Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki