Data publikacji w serwisie:

Interstudent 2019 - wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Do 12 grudnia można zgłaszać kandydatów do IX edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Organizatorzy chcą nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie.  Kapituła konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich - jest ich obecnie ponad 70 tysięcy.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych. Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 17 stycznia 2019 roku w Warszawie, w Aulii Kryształowej SGGW, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

Wypełnij ankietę konkursową i prześlij na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl lub pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem "INTERSTUDENT 2019".

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 grudnia 2018 r.